You have not saved your changes!

Glossary

Λεξιλόγιο

Το Υδρογόνο είναι μια "πηγή ενέργειας" ή ένα "ενεργειακό μέσο";   Τι είναι ένας στροβιλοσυμπιεστής, και τι είναι intercooler;   Το λεξιλόγιο της βιώσιμης κινητικότητας είναι σύνθετο και περίπλοκο συχνά.  Θα διαβάσετε κατωτέρω τους σημαντικότερους τεχνικούς όρους, σχετικά με την πρωτοβουλία της Daimler "ενέργεια για το μέλλον".


BTL (βιομάζα στο υγρό): Συνθετικά καύσιμα, για την παραγωγή των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος βιομάζας. 


Ουδετερότητα διοξειδίου του άνθρακα: Τα φυτά αντλούν το CO2 από τον αέρα, κατά τη αυξητική διαδικασία. Στην καύση BTL, κανένα πρόσθετο CO2 από τις φυσικές πηγές, δεν απελευθερώνεται.   Η ατμοσφαιρική ισορροπία του CO2 παραμένει ουδέτερη, και ο κύκλος είναι κλειστός.


Αερόψυξη:   Οι υψηλής τεχνολογίας κινητήρες CDI, της Daimler, τοποθετούνται σαν βασική έκδοση, με έναν αεροψυχραντήρα δαπανών (intercooler), ο οποίος ενισχύει το αποτέλεσμα.   Αυτή η μονάδα ψυχραίνει τον υπό πίεση αέρα από τον συμπιεστή.   Η αρχή:   δεδομένου ότι ο κρύος αέρας είναι πυκνότερος από τον θερμό, μια μεγαλύτερη ποσότητα μπορεί να εισαχθεί από τις βαλβίδες εισαγωγής, γρηγορώτερα από το καθορισμένο χρονικό διάστημα.    Η επίδραση ψύξης παρέχεται από το ρεύμα αέρα και το ψυκτικού υγρό του κινητήρα.


Ψυχρή εκκίνηση: Η ανεπαρκής δυνατότητα της κυψέλης καυσίμου να εκκινήσει στις, υπό το μηδέν, θερμοκρασίες θεωρήθηκε το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εισαγωγή αυτής της τεχνολογίας στην αγορά : όταν η κυψέλη παγώνει, τα ευαίσθητα ηλεκτρόδια βλάπτονται και ο ανεφοδιασμός αερίου διακόπτεται επίσης, έτσι ώστε η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας αποτρέπεται αμέσως.   Η  Daimler επέτυχε τη σημαντική ανακάλυψη το 2004:   η χρήση των νέων υλικών και οι στρατηγικές τροποποιήσεις στη δομή ηλεκτροδίων αποτρέπουν το ύδωρ από το πάγωμα, μόλις διαμορφώνεται στη σύνθεση του υδρογόνου και του οξυγόνου.  Τα οχήματα της Daimler με τεχνολογία Fuell Cell θα είναι σε θέση, στο Μέλλον, να εκκινούν σε  θερμοκρασίες τόσο χαμηλές όπως -20 C (-4 Φ).

 

Ενεργειακό μέσο: Τα ενεργειακά μέσα περιλαμβάνουν παραδείγματος χάριν τον άνθρακα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.   Το υδρογόνο είναι επίσης ένα ενεργειακό μέσο και   εμφανίζεται στη φύση, κυρίως σε σύνθετη μορφή, όπως αυτή του ύδατος, και επομένως πρέπει να παραχθεί.   Από την άποψη της γενικής ενεργειακής ισορροπίας, η χρήση του υδρογόνου έχει νόημα μόνον  εάν παράγεται με τα αναπαραγωγικά μέσα.   Τέτοιες μέθοδοι περιλαμβάνουν την παραγωγή υδρογόνου από την ηλεκτρόλυση με τη δύναμη που παράγεται από υδροηλεκτρισμό τον αέρα ή τις γεωθερμικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, και την παραγωγή του υδρογόνου από τη βιομάζα.


F-Cell: Ο διάδοχος στα οχήματα NECAR βασίσθηκε σε ένα Mercedes-Βenz A Class.   Εξήντα από αυτά τα αυτοκίνητα υποβάλλονται σε δοκιμές με πελάτες.   Η εμπειρία που αποκτάται μέσω αυτών των δοκιμών, περνά άμεσα στην ανάπτυξη των μελλοντικών οχημάτων αυτής της τεχνολογίας.


Κυψέλη καυσίμου: Μονάδα δύναμης, στην οποία το υδρογόνο και το οξυγόνο υποβάλλονται σε μια ελεγχόμενη αντίδραση, ώστε να παραχθεί το ύδωρ.  Αυτή η αντίδραση παράγει επίσης τη θερμότητα και την ηλεκτρική ενέργεια. 


GTL (αέριο στο υγρό):  Συνθετικά υγρά καύσιμα που παράγονται από το φυσικό αέριο.   Τα καύσιμα diesel GTL δεν περιέχουν ούτε Θείο, ούτε Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες.


Ομοιογενής καύση: Ειδικά στους κινητήρες Diesel, η αρκετά ομαλή διανομή μίγματος προκαλέι και αντίστοιχη ομαλή διανομή θερμοκρασίας, η οποία αποτρέπει την δημιουργία  οξείδια των μορίων αζώτου και αιθάλης. Οι ερευνητές της  Daimler επιτυγχάνουν ένα ομοιογενoποιημένο μίγμα μέσω της λεπτής ρύθμισης της έγχυσης καυσίμου και του ρεύματος αέρα, μέσα στον κύλινδρο.


Υβρίδιο: Ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων μονάδων κίνησης (π.χ. μηχανή εσωτερικής καύσεως και ηλεκτρική μηχανή) αναφέρεται ως υβριδική κίνηση.   Με τη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής μηχανής ως γεννήτριας, η ενέργεια μπορεί να ανακτηθεί κατά τη διάρκεια των φάσεων πέδησης του οχήματος και των φάσεων επιβράδυνσης και να αποθηκευτεί προσωρινά στην μπαταρία.   Ειδικά μέσα στις πόλεις, με τις συχνές στάσεις και τις εκκινήσεις , αυτό μπορεί να επιτευχθεί ιδιαίτερη αποταμίευση στην κατανάλωση καυσίμων.


Υδρογόνο: Ενεργειακό μέσο για τα οχήματα με κυψέλη καυσίμου.   Μπορεί να παραχθεί  κατά ένα μεγάλο μέρος από ουδέτερο CO2- από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Εγχυτήρες: Ισχυρές βαλβίδες, που ωθούνται για να ρυθμίσουν το συγχρονισμό εγχύσεων και την ποσότητα καυσίμόυ σε κάθε μεμονωμένο χώρο καύσης, όπως απαιτείται.   Στους  σύγχρονους κινητήρες, από την Daimler, οι βαλβίδες εγχύσεων ελέγχονται από τους ειδικούς ενεργοποιητές (piezo κρύσταλλα).   Όταν ένα ρεύμα ρέει, το piezo στοιχείο επεκτείνει και προκαλεί μια έγχυση του καυσίμου. Εξαιτίας της ταχείας αντίδρασης  των piezo στοιχείων, ένας μεγάλος αριθμός, ιδιαίτερα ακριβών εγχύσεων, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.   Αυτό ενισχύει το σχηματισμό μιγμάτων και οι βοηθά στην μειώση των εκπομπών


Ανανεώσιμη ενέργεια: Αναπαραγωγικές πηγές ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος αέρα, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής ή ηλιακής θερμότητας, ηλιακά κύτταρα και βιομάζα.


SunDiesel:      Η Daimler και η VW προσδιορίζουν με αυτό τον όρο τα συνθετικά καύσιμα  που παράγονται από τη βιομάζα, μέσω εξειδικευμένης διαδικασίας.   Αυτά τα καύσιμα είναι από χημική άποψη ιδιαίτερα καθαρά και προκαλούν ελάχιστα επιβλαβή αποτελέσματα .   Είναι επίσης κατά ένα μεγάλο μέρος ουδέτερα CO2 , δεδομένου ότι το ίδιο ποσό διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται με την καύση, το ίδιο εξάγεται από τα φυτά κατά την αυξητική διαδικασία.


Turbocharging: Μέθοδος αύξησης της απόδοσης των μηχανών εσωτερικής καύσεως.   Ένα βοηθητικό σύνολο (π.χ. συμπιεστής, στροβιλοσυμπιεστής) συμπιέζει τον αέρα που απαιτείται για την καύση, έτσι ώστε η μηχανή λαμβάνει μεγαλύτερη μάζα αέρα. Την ίδια στιγμή, η ποσότητα καυσίμου που τροφοδοτεί τον κινητήρα μπορεί να αυξηθεί. Αυτά τα αποτελέσματα αυξάνουν την ροπή και την ιπποδύναμη. Μικρότεροι κινητήρες, με αυτή την μέθοδο, χωρίς να χάσουν απόδοση επιτυγχάνουν μείωση καυσίμου

  • top
  • print
  • recommend
  • bookmark
  • RSS