Εναλλακτικά συστήματα

Εναλλακτικά συστήματα οδήγησης στην έρευνα και την παραγωγή

Τις τελευταίες δεκαετίες το Τμήμα Έρευνας τής Daimler έχει εργασθεί επάνω και σε άλλα εναλλακτικά συστήματα οδήγησης. Για παράδειγμα, τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν τεχνολογία φυσικού αερίου και η δισθενής οδήγηση, που χρησιμοποιεί πετρέλαιο και βενζίνη, τέθηκαν σε λειτουργία.

Άλλα πειραματικά οχήματα , από το επιβατικό αυτοκίνητο και το εμπορικό όχημα, βασίζονται στα συστήματα οδήγησης που χρησιμοποιούν μεθανόλη, εθανόλη και υδρογόνο. Επίσης, δοκιμάστηκαν και άλλοι τύποι μηχανισμών, όπως ο στρόβιλος αερίου και οι αποθήκη κινητικής ενέργειας από σφονδύλους . Ένα αυτοκίνητο ηλιακής ενέργειας από την Mercedes-Benz και την Alpha Real απέδειξε της ικανότητές του το 1985 στο “Tour de Sol”.