Ημι-υβριδικό” ή “Ολοκληρωμένο”?

“Ημι-υβριδικό” και “Ολοκληρωμένο Υβριδικό”

Οι μηχανικοί κάνουν διάκριση ανάμεσα στα λεγόμενα “ημι-υβριδικά” και στα “ολοκληρωμένα υβριδικά” για να αναγνωρίσουν την σχέση των δυο διαφορετικών συστημάτων οδήγησης. Στα ολοκληρωμένα υβριδικά, τα οποία προσελκύουν στις μέρες μας το ενδιαφέρον τού τμήματος Έρευνας τής Daimler, τα οχήματα μπορούν να τροφοδοτούνται μόνο από τον ηλεκτρικό κινητήρα, για παράδειγμα σε χαμηλές ταχύτητες. Πρώτα από όλα, αυτό εμπλέκει το σύστημα αυτόματης εκκίνησης / ακινητοποίησης εξοικονόμησης τής ενέργειας, το οποίο χειρίζεται τον ηλεκτρικό κινητήρα υψηλής ροπής σε περιπτώσεις εκκίνησης από την στασιμότητα. Αντίθετα, τα ημι-υβριδικά χρησιμοποιούν τον ηλεκτρικό κινητήρα μόνο για να βελτιώσουν την απόδοση τής μηχανής εσωτερικής καύσεως κάτω από συνθήκες μεγάλων φορτίων, ιδιαίτερα για την επιτάχυνση. Αυτή η λειτουργία ώθησης προσφέρεται και από τα ολοκληρωμένα υβριδικά, αν και με σαφώς υψηλότερη απόδοση, που αναπτύσσεται από τον ηλεκτρικό κινητήρα. Τα πιο πρόσφατα υβριδικά τής Daimler – το S-Class (2005), το Vision GST 2 (2004), το F 500 Mind (2003), το Hybrid Sprinter (2004)- είναι όλα ολοκληρωμένα υβριδικά.