Εισαγωγή

Υβριδική τεχνολογία Mercedes Benz   Ένα σχεδιάγραμμα τής “Μικτής οδήγησης”

Το υβριδικό σύστημα οδήγησης παίρνει το όνομά του από την Λατινική λέξη “hybrida” (Διασταύρωση). Στην αυτοκινητοβιομηχανία ένα υβριδικό όχημα, στην πιο περιορισμένη έννοια, θεωρείται ότι είναι ένα όχημα που έχει δυο μετατροπείς ενέργειας. Σήμερα αυτό είναι συνήθως μια μηχανή εσωτερικής καύσεως συνοδευόμενη από έναν ηλεκτρικό κινητήρα. Αλλά ένας μονός ηλεκτρικός κινητήρας, που παίρνει την ενέργειά του από δυο πήγες (για παράδειγμα την μπαταρία και το καλώδιο των τρόλεϊ), χαρακτηρίζεται επίσης και ως υβριδικό σύστημα.

Οι σχεδιαστές αυτοκινήτων τα διακρίνουν κυρίως ανάμεσα σε ολοκληρωμένα υβριδικά και ημι-υβριδικά. Στα ολοκληρωμένα υβριδικά μόνον ένας τύπος οδήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί την φορά. Αντίθετα, στα ημι-υβριδικά και οι δυο μορφές οδήγησης είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε η λειτουργία τους να μπορεί να συνδυαστεί. Για τον σκοπό τής βελτιωμένης οδήγησης, τα ημι-υβριδικά είναι η πιο ενδιαφέρουσα παραλλαγή, γιατί επιτρέπουν καλύτερη χρήση των συνεργιών των διαφορετικών συστημάτων οδήγησης.

Τα διαφορετικά ημι-υβριδικά διαφέρουν ως προς την διαμόρφωση των εξαρτημάτων τους. Στα σειριακά σχέδια οι ατομικοί τύποι οδήγησης κανονίζονται σε σειρές (ο ένας πίσω απ’ τον άλλο). Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για μια μηχανή diesel, την οποία συμπληρώνει μια γεννήτρια για την οδήγηση τού ηλεκτρικού κινητήρα έλξης. Παράλληλες υβριδικές λύσεις, από την άλλη πλευρά, “προσθέτουν” τους ατομικούς τύπους οδήγησης με μηχανικά μέσα. Τυπικό τής παράλληλης λύσης είναι η μηχανή τής εσωτερικής καύσεως, που υποστηρίζεται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα. Τέλος, στο ημι-υβριδικό η κύρια κινητήρια δύναμη (συνήθως ένας κινητήρας εσωτερικής καύσεως) μπορεί να μεταδοθεί κατευθείαν στο κεντρικό σύστημα ή μπορεί να χειριστεί μια γεννήτρια, όποτε το απαιτήσουν οι ανάγκες τής στιγμής.

Το Υβριδικό σύστημα και το μέλλον τού κινητήρα εσωτερικής καύσεως

Μέχρις ότου τα οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες έλξης, που τους παρέχεται ενέργεια από την κρύα καύση υδρογόνου στις κυψέλες καυσίμων, να είναι έτοιμα προς παραγωγή και χρήση, η μηχανή εσωτερικής καύσεως πολύ πιθανό να κυριαρχήσει στο εμπόριο αυτοκινήτων στα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Η συμβατική οδήγηση έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια τις μελλοντικές της δυνατότητες με συνεχείς βελτιώσεις. Μέσω τής χρήσης νέων τεχνολογιών και αντιλήψεων, η Daimler έχει καταφέρει να ελαττώσει τις εκπομπές τού διοξειδίου τού άνθρακα (CO2) των αυτοκινήτων της, περίπου 17% μόνο στην Ευρώπη, από το 1995.

Συγκεκριμένα, η οδήγηση με diesel έχει ωφεληθεί από τις καινοτομίες. Τεχνολογίες, όπως η άμεση έγχυση τής ηλεκτρονικά ελεγχόμενης πίεσης καυσίμου, έχουν καταφέρει να μειώσουν την κατανάλωση των επιβατικών αυτοκινήτων diesel τής Daimler περισσότερο από 25%, από το 1995. Την ίδια στιγμή, η άνεση και η δυναμική έχουν βελτιωθεί χάρη στις νέες μηχανές diesel. Περαιτέρω ανάπτυξη είναι απαραίτητη, γιατί αναμένονται στο μέλλον ολοένα και πιο αυστηροί κανονισμοί εκπομπών. Γι’ αυτό και τα υβριδικά συστήματα προτείνονται για την επιπλέον βελτίωση τού κινητήρα εσωτερικής καύσεως. Το υβριδικό σύστημα οδήγησης έχει μεγάλες δυνατότητες, συγκεκριμένα για χρήση στα αστικά κέντρα.