Λεξιλόγιο

Το Υδρογόνο είναι μια “πηγή ενέργειας” ή ένα “ενεργειακό μέσο”;   Τι είναι ένας στροβιλοσυμπιεστής, και τι είναι intercooler;   Το λεξιλόγιο της βιώσιμης κινητικότητας είναι σύνθετο και περίπλοκο συχνά.  Θα διαβάσετε κατωτέρω τους σημαντικότερους τεχνικούς όρους, σχετικά με την πρωτοβουλία της Daimler “ενέργεια για το μέλλον“.

 • BTL: Ορισμός για τα υγρά καύσιμα, τα οποία παράγονται απ’ τη βιομάζα (Βιομάζα σε Ρευστό). Αυτά τα καύσιμα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, διότι δεν μολύνουν την ατμόσφαιρα με επιπροσθέτως παραγόμενο CO2.
 • “CUTE”  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ¨30 Mercedes- Benz Citaro, λεωφορεία της πόλης, που κινούνται με κυψέλες καυσίμων, παρέχονται σε τοπικά μέσα μαζικών επιχειρήσεων, σε δέκα Ευρωπαϊκές πόλεις, όπου υποβάλλονται σε πρακτικές δοκιμές, σε μια τακτική γραμμή εξυπηρέτησης, εντός διαστήματος δύο ετών.
 • F-Cell: Διάδοχος των NECAR αυτοκινήτων, βασισμένη στην Mercedes- Benz “A- Class”. Παγκόσμιες πρακτικές δοκιμές  άρχισαν με 60 αυτοκίνητα εφοδιασμένα με κυψέλες καυσίμων αυτού του τύπου. Η αποκτώμενη εμπειρία των δοκιμών θα ενσωματωθεί σε μελλοντικά, σχεδόν υποδειγματικά αυτοκίνητα με κυψέλες καυσίμων.
 • GTL (αέριο στο υγρό):  Ορισμός για υγρά καύσιμα παραγόμενα από φυσικό αέριο (Αέριο σε Ρευστό).. Τα καύσιμα diesel GTL δεν περιέχουν ούτε Θείο, ούτε Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες.
 • NECAR (ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ): Οχήματα έρευνας απο την DaimlerChrysler, κινούμενα από κυψέλες καυσίμων. Τα NECAR 1 και 2 είναι φορτηγά. Τα NECAR  3, 4 και 5 είναι βασισμένα στην Mercedes- Benz “A -Class” . Ενώ το NECAR 1 ακόμη μοιάζει με εργαστήριο έρευνας, εφοδιασμένο με εξοπλισμό, το NECAR 5, κάνει ολόκληρο το εσωτερικό τμήμα του αυτοκινήτου παραγωγής διαθέσιμο στους κατόχους.
 • NOx  (ΟΞΕΙΔΙΑ ΑΖΩΤΟΥ): Γενικός ορισμός για όλα τα οξείδια αζώτου. Τα βλαβερά για το περιβάλλον οξείδια αζώτου παράγονται κατά τη διάρκεια της καύσης σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι ερευνητές μηχανών προσπαθούν να μειώσουν την παραγωγή των οξειδίων αζώτου και των εκπομπών τους, μέσω νέων ιδεών καύσης και μιας μεταγενέστερης τεχνολογικής μεταχείρισης.
 • SunDiesel:  Η Daimler και η VW προσδιορίζουν με αυτό τον όρο τα συνθετικά καύσιμα  που παράγονται από τη βιομάζα, μέσω εξειδικευμένης διαδικασίας.   Αυτά τα καύσιμα είναι από χημική άποψη ιδιαίτερα καθαρά και προκαλούν ελάχιστα επιβλαβή αποτελέσματα .   Είναι επίσης κατά ένα μεγάλο μέρος ουδέτερα CO2 , δεδομένου ότι το ίδιο ποσό διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται με την καύση, το ίδιο εξάγεται από τα φυτά κατά την αυξητική διαδικασία.
 • Turbocharging: Μέθοδος αύξησης της απόδοσης των μηχανών εσωτερικής καύσεως.   Ένα βοηθητικό σύνολο (π.χ. συμπιεστής, στροβιλοσυμπιεστής) συμπιέζει τον αέρα που απαιτείται για την καύση, έτσι ώστε η μηχανή λαμβάνει μεγαλύτερη μάζα αέρα. Την ίδια στιγμή, η ποσότητα καυσίμου που τροφοδοτεί τον κινητήρα μπορεί να αυξηθεί. Αυτά τα αποτελέσματα αυξάνουν την ροπή και την ιπποδύναμη. Μικρότεροι κινητήρες, με αυτή την μέθοδο, χωρίς να χάσουν απόδοση επιτυγχάνουν μείωση καυσίμου

 

 • Αερόψυξη:  Οι υψηλής τεχνολογίας κινητήρες CDI, της Daimler, τοποθετούνται σαν βασική έκδοση, με έναν αεροψυχραντήρα (intercooler), ο οποίος ενισχύει το αποτέλεσμα. Αυτή η μονάδα ψυχραίνει τον υπό πίεση αέρα από τον συμπιεστή.  Η αρχή:  δεδομένου ότι ο κρύος αέρας είναι πυκνότερος από τον θερμό, μια μεγαλύτερη ποσότητα μπορεί να εισαχθεί από τις βαλβίδες εισαγωγής, γρηγορότερα από το καθορισμένο χρονικό διάστημα. Η επίδραση ψύξης παρέχεται από το ρεύμα αέρα και το ψυκτικού υγρό του κινητήρα.
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Αναπαραγωγικές πηγές ενέργειας από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος αέρα, υδροηλεκτρικής, γεωθερμικής ή ηλιακής θερμότητας, ηλιακά κύτταρα και βιομάζα.
 • ΒΙΟΤΡΟΛ: Ορισμός που χρησιμοποιείται από την Daimler, για καύσιμα που παράγονται από την βιομάζα κάτω από μια ειδική διαδικασία. Αυτά τα καύσιμα είναι από χημικής άποψης ιδιαίτερα καθαρά και γι’ αυτό παράγουν ελάχιστους μολυντές κατά την καύση. Επιπλέον, είναι κατά ένα μεγάλο μέρος ουδέτερα, όσον αφορά στις εκπομπές CO2, αφού το διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται κατά την καύση, έχει προηγουμένως απορροφηθεί από τα φυτά μέσω τού αέρα.
 • ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2): Άχρωμο αέριο, το οποίο απελευθερώνεται, μαζί με άλλα, κατά την καύση προϊόντων αργού πετρελαίου. Είναι ένα από τα αέρια του πράσινου θερμοκηπίου και θεωρείται ως μια απ’ τις κύριες αιτίες για το παγκόσμιο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
 • Εγχυτήρες: Ισχυρές βαλβίδες, που ωθούνται για να ρυθμίσουν το συγχρονισμό εγχύσεων και την ποσότητα καυσίμου σε κάθε μεμονωμένο χώρο καύσης, όπως απαιτείται.   Στους  σύγχρονους κινητήρες, από την Daimler, οι βαλβίδες εγχύσεων ελέγχονται από τους ειδικούς ενεργοποιητές (piezo κρύσταλλα).   Όταν ένα ρεύμα ρέει, το piezo στοιχείο επεκτείνει και προκαλεί μια έγχυση του καυσίμου. Εξαιτίας της ταχείας αντίδρασης  των piezo στοιχείων, ένας μεγάλος αριθμός, ιδιαίτερα ακριβών εγχύσεων, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό ενισχύει το σχηματισμό μιγμάτων και βοηθά στην μείωση των εκπομπών
 • Ενεργειακό μέσο: Τα ενεργειακά μέσα περιλαμβάνουν παραδείγματος χάριν τον άνθρακα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.   Το υδρογόνο είναι επίσης ένα ενεργειακό μέσο και   εμφανίζεται στη φύση, κυρίως σε σύνθετη μορφή, όπως αυτή του ύδατος, και επομένως πρέπει να παραχθεί.   Από την άποψη της γενικής ενεργειακής ισορροπίας, η χρήση του υδρογόνου έχει νόημα μόνον  εάν παράγεται με τα αναπαραγωγικά μέσα.   Τέτοιες μέθοδοι περιλαμβάνουν την παραγωγή υδρογόνου από την ηλεκτρόλυση με τη δύναμη που παράγεται από υδροηλεκτρισμό τον αέρα ή τις γεωθερμικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, και την παραγωγή του υδρογόνου από τη βιομάζα.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ: Ο διαχωρισμός νερού σε οξυγόνο και υδρογόνο, μέσω ηλεκτρικού ρεύματος. Το υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας με υψηλό επίπεδο απόδοσης στις κυψέλες των καυσίμων. Οι κυψέλες καύσιμων λειτουργούν μ’ ένα τρόπο, ο οποίος είναι σε μεγάλο βαθμό ουδέτερος όσον αφορά στις εκπομπές CO2 και το ρεύμα που χρησιμοποιείται στην ηλεκτρόλυση, παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Κυψέλη καυσίμου: Ένα σύστημα προώθησης κατά το οποίο το υδρογόνο αντιδρά με το οξυγόνο για να παράξουν νερό σε μια ελεγχόμενη διαδικασία. Η αντίδραση παράγει θερμότητα και ηλεκτρικό ρεύμα.
 • ΝΤΑΟΥΝ-ΣΑΙΖΙΝΓΚ(Downsizing): Όρος για τη χρήση μικρότερων μηχανών με υψηλούς λόγους συμπίεσης, προωθούμενες σε υψηλότερα επίπεδα επίδοσης από τούρμπο ή υπερτροφοδότηση.
 • Ομοιογενής καύση: Ειδικά στους κινητήρες Diesel, η αρκετά ομαλή διανομή μίγματος προκαλεί και αντίστοιχη ομαλή διανομή θερμοκρασίας, η οποία αποτρέπει την δημιουργία  οξείδια των μορίων αζώτου και αιθάλης. Οι ερευνητές της  Daimler επιτυγχάνουν ένα ομοιογενoποιημένο μίγμα μέσω της λεπτής ρύθμισης της έγχυσης καυσίμου και του ρεύματος αέρα, μέσα στον κύλινδρο.
 • Ουδετερότητα διοξειδίου του άνθρακα: Τα φυτά αντλούν το CO2 από τον αέρα, κατά τη αυξητική διαδικασία. Στην καύση BTL, κανένα πρόσθετο CO2 από τις φυσικές πηγές, δεν απελευθερώνεται.   Η ατμοσφαιρική ισορροπία του CO2 παραμένει ουδέτερη, και ο κύκλος είναι κλειστός.
 • ΤΟΥΡΜΠΟ και ΥΠΕΡΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ: Η προώθηση της απόδοσης των μηχανών εσωτερικής καύσης μέσω τουρμπο-συμπιεστή ή υπερσυμπιεστή εξαγωγής αερίων. Χρησιμοποιούνται σε καινούριες μορφές μηχανών για να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων και εκπομπών, χωρίς απώλειες στην απόδοση.
 • Υβρίδιο: Ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων μονάδων κίνησης (π.χ. μηχανή εσωτερικής καύσεως και ηλεκτρική μηχανή) αναφέρεται ως υβριδική κίνηση.   Με τη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής μηχανής ως γεννήτριας, η ενέργεια μπορεί να ανακτηθεί κατά τη διάρκεια των φάσεων πέδησης του οχήματος και των φάσεων επιβράδυνσης και να αποθηκευτεί προσωρινά στην μπαταρία.   Ειδικά μέσα στις πόλεις, με τις συχνές στάσεις και τις εκκινήσεις , αυτό μπορεί να επιτευχθεί ιδιαίτερη αποταμίευση στην κατανάλωση καυσίμων.
 • ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ: Οχήματα τα οποία καταναλώνουν καθαρά λιγότερο καύσιμο, μέσω του αποτελεσματικού συνδυασμού εσωτερικής καύσης της μηχανής και του ηλεκτρικού κινητήρα.
 • Υδρογόνο: Πηγή ενέργειας για οχήματα με κυψέλες καυσίμων. Το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μ’ ένα τρόπο, ο οποίος είναι κατά μεγάλο μέρος ουδέτερος όσον αφορά στις εκπομπές CO2.
 • ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Το αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το κάρβουνο απελευθερώνουν CO2 κατά την καύση. Οι πόροι τους είναι περιορισμένοι.
 • Ψυχρή εκκίνηση: Η ανεπαρκής δυνατότητα της κυψέλης καυσίμου να εκκινήσει στις, υπό το μηδέν, θερμοκρασίες θεωρήθηκε το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εισαγωγή αυτής της τεχνολογίας στην αγορά : όταν η κυψέλη παγώνει, τα ευαίσθητα ηλεκτρόδια βλάπτονται και ο ανεφοδιασμός αερίου διακόπτεται επίσης, έτσι ώστε η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας αποτρέπεται αμέσως.   Η  Daimler επέτυχε τη σημαντική ανακάλυψη το 2004:   η χρήση των νέων υλικών και οι στρατηγικές τροποποιήσεις στη δομή ηλεκτροδίων αποτρέπουν το ύδωρ από το πάγωμα, μόλις διαμορφώνεται στη σύνθεση του υδρογόνου και του οξυγόνου.  Τα οχήματα της Daimler με τεχνολογία Fuell Cell θα είναι σε θέση, στο Μέλλον, να εκκινούν σε  θερμοκρασίες τόσο χαμηλές όπως -20 C (-4 Φ).