Προσωπικά Δεδομένα

Το Mercedes-Benz Club Hellas χαίρεται που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και ενδιαφέρεστε για το Club μας. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την “Προστασία Προσωπικών Δεδομένων” και επιθυμούμε να αισθάνεστε ασφαλείς κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Η προστασία τού απορρήτου σας κατά την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί σημαντικό μέλημα για εμάς και το λαμβάνουμε υπόψη στις διαδικασίες τού συλλόγου μας. Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων. Οι ιστότοποι τού Club ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους άλλων παρόχων στους οποίους δεν εκτείνεται αυτή η δήλωση Προστασίας Δεδομένων.

Συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Από προεπιλογή, όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, οι διακομιστές ιστού μας αποθηκεύουν την διεύθυνση IP που σας έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου σας, τον ιστότοπο από τον οποίο μάς επισκέπτεστε, την ημερομηνία και την διάρκεια τής επίσκεψη. Τα Προσωπικά Δεδομένα αποθηκεύονται μόνο εάν τα παραχωρήσετε οι ίδιοι, π.χ. ως μέρος μιας εγγραφής, μιας έρευνας, ή ενός διαγωνισμού ή για την εκτέλεση μιας σύμβασης.

Χρήση και αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Το Mercedes-Benz Club Hellas χρησιμοποιεί τα “Προσωπικά Δεδομένα” για σκοπούς τεχνικής διαχείρισης ιστοσελίδας, διαχείρισης μελών, ερευνών προϊόντων και marketing, μόνο στον βαθμό που απαιτείται σε κάθε περίπτωση.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας για σκοπούς, όπως αυτοί που περιγράφονται παραπάνω. Δεν συλλέγουμε, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργαζόμαστε περαιτέρω Προσωπικά Δεδομένα, εκτός εκείνων που είναι απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό. Θα χρησιμοποιήσουμε Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν έχετε ειδικά παράσχει την συγκατάθεσή σας για μια διαφορετική χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας, για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί στην συγκατάθεση αυτή, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και, σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία γίνεται με βάση την συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για διαφορετικό σκοπό μόνο κατόπιν σχετικής έγγραφης, ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης εκ μέρους σας.

Νομικές υποχρεώσεις και νομική υπεράσπιση 
Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης με το ισχύον Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών, ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, τού απορρήτου, τής ασφάλειας, τής περιουσίας ημών ή άλλων προσώπων.

Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε κρατικούς φορείς και αρχές γίνονται μόνο στο πλαίσιο υποχρεωτικών νομικών ρυθμίσεων.

Cookies

Το www.Mercedes-Benz Club Hellas.gr έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies, ως μέρος τής διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τού χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες, όπως το www.Mercedes-Benz Club Hellas.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές τού χρήστη, να αναγνωρίζουν τούς συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτήν, και για την συλλογή δεδομένων για την βελτίωση τού περιεχομένου τής Ιστοσελίδας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες αφενός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών και αφετέρου στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα cookies μας βοηθούν επίσης να εντοπίσουμε ιδιαίτερα δημοφιλείς περιοχές του ιστότοπού μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας στις ανάγκες σας με πιο στοχευμένο τρόπο και έτσι να βελτιώσουμε την προσφορά μας  προς εσάς. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί εάν ο υπολογιστής σας έχει ήδη επικοινωνήσει με τον ιστότοπό μας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η Ιστοσελίδα www.Mercedes-Benz Club Hellas.gr

Φυσικά μπορείτε επίσης να δείτε τον ιστότοπό μας χωρίς cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση cookie στον σκληρό σας δίσκο επιλέγοντας “μη αποδοχή cookies”, στις ρυθμίσεις τού προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά πώς λειτουργεί αυτό στις οδηγίες τού κατασκευαστή τού προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη ρυθμιστεί στον υπολογιστή σας ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν δέχεστε cookies, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς των προσφορών μας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας  καθώς είμαστε  διαθέσιμοι σε περίπτωση αιτημάτων για πληροφορίες, προτάσεις ή παράπονα.