Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματικά Δικαιώματα MercedesBenz Club Hellas

Όλο το περιεχόμενο, που κάθε φορά περιέχεται στην Ιστοσελίδα τού MercedesBenz Club Hellas (ενδεικτικά: λογότυπα, εμβλήματα, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, ονόματα, κείμενα, γραφικά, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο και αρχεία κινούμενων εικόνων και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί Πνευματική ιδιοκτησία τού MercedesBenz Club Hellas και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου ή αποτελεί Πνευματική Ιδιοκτησία  , από τα οποία το MercedesBenz Club Hellas έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για την λειτουργία του.

Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση τού MercedesBenz Club Hellas ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των Πνευματικών Δικαιωμάτων.
Τα λογότυπα, εμβλήματα, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, ονόματα, κείμενα, γραφικά, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο και αρχεία κινούμενων εικόνων και όλα εν γένει τα αρχεία που παρατίθενται και περιγράφουν το MercedesBenz Club Hellas ή την Mercedes-Benz Group AG, ή άλλα τρίτα μέρη, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία τού MercedesBenz Club Hellas ή τής Mercedes-Benz Group AG ή τρίτων μερών, αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή Εμπορικών Σημάτων.

Η περιήγηση στις Ιστοσελίδες μας www.mercedesbenzclubhellas.gr &  www.mercedesbenzclub.gr, δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ή άδειας εκμετάλλευσης τής πνευματικής ιδιοκτησίας τού MercedesBenz Club Hellas ή τής Mercedes-Benz Group AG, ή άλλων τρίτων μερών από τα οποία το MercedesBenz Club Hellas έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για την λειτουργία του και δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.