Νομική Σημείωση

Mercedes-Benz Club Hellas 

Πατρ. Γρηγορίου 54 
177 78 Αθήνα

Ιδρυτής & Πρόεδρος: Αλησάφης Παύλος

Τηλ.: +30 210 3460 363
E-Mail: mbch@mercedesbenzclubhellas.gr & E-Mail: mbch@mercedesbenzclub.gr

Internet: www.mercedesbenzclubhellas.gr & www.mercedesbenzclub.gr

Σωματείο μη Κερδοσκοπικό, Αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών δυνάμει τής υπ’ αριθ.  7765/2000 

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται – ενδεικτικά: λογότυπα, εμβλήματα, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, ονόματα, κείμενα, γραφικά, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο και αρχεία κινούμενων εικόνων και όλα εν γένει τα αρχεία, υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Ο Ιστότοπος προορίζεται μόνο για προσωπικές πληροφορίες. Απαγορεύεται οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση, ιδίως αποθήκευση σε βάσεις δεδομένων, δημοσίευση, αντιγραφή και οποιαδήποτε εμπορική χρήση, καθώς και αποκάλυψη σε τρίτους – ακόμη και τμηματικά ή σε αναθεωρημένη μορφή χωρίς την συγκατάθεση τού κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα: λογότυπα, εμβλήματα, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, εικόνες, σχέδια, ονόματα, κείμενα, γραφικά, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο και αρχεία κινούμενων εικόνων και όλα εν γένει τα αρχεία, που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα τού Mercedes-Benz Club Hellas, ακόμη και αν δεν επισημαίνονται ρητά ως τέτοια, αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Άδεια Χρήσης

Το Mercedes-Benz Club Hellas επεδίωξε να σας προσφέρει μια καινοτόμο και ενημερωτική ιστοσελίδα και ελπίζουμε ότι θα είστε τόσο ενθουσιασμένοι με τηn δημιουργική μας προσπάθεια όσο και εμείς. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι to Mercedes-Benz Club Hellas οφείλει να προστατεύει την πνευματική ιδιοκτησία της, συμπεριλαμβανομένου όλου τού περιεχομένου και των πνευματικών δικαιωμάτων, και ότι η χρήση τής Ιστοσελίδας δεν μπορεί να ερμηνευθούν ως παραχώρηση δικαιωμάτων άδειας εκμετάλλευσης πνευματικής ιδιοκτησίας τού Mercedes-Benz Club Hellas ή τής Mercedes-Benz Group AG.

 

Πληροφορίες

Όλες οι προτάσεις, πληροφορίες, συμβουλές και παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους συλλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν σύμφωνα με τις γνώσεις και τις πεποιθήσεις μας. Προορίζονται μόνον για προσωπική χρήση, με δική σας ευθύνη και δεν διατίθενται για την οποιαδήποτε άλλη χρήση. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι εμπεριεχόμενες πληροφορίες συντήρησης, φροντίδας και επισκευής ή μετασκευής είναι πλήρεις και χωρίς σφάλματα καθώς και αβλαβείς όσον αφορά στην ασφάλεια, στην χρήση και το ασφαλιστικό δίκαιο.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες και οι δηλώσεις που γίνονται σε αυτές τις σελίδες δεν αποτελούν καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Ειδικότερα, οι πληροφορίες αυτές δεν αποτελούν σιωπηρή υπόσχεση ή εγγύηση όσον αφορά την ποιότητα, την εμπορευσιμότητα, την καταλληλόλητα για συγκεκριμένο σκοπό ή την μη παραβίαση νόμων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι ιστοσελίδες μας περιέχουν επίσης συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στο σχεδιασμό και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστοτόπων. Ως εκ τούτου, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται εκεί, ούτε εγγυόμαστε ότι είναι ενημερωμένες. Συνεπώς, με το παρόν αποστασιοποιούμαστε από όλο το περιεχόμενο τέτοιων ιστοτόπων. Αυτή η δήλωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους που περιέχονται στις ιστοσελίδες μας και για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων.

Ο πάροχος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι αξιώσεις ευθύνης κατά τού παρόχου σχετικά με υλική ζημία ή ηθική βλάβη που προκλήθηκε από την χρήση ή την μη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών ή από την χρήση ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών αποκλείονται καταρχήν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει αποδεδειγμένος δόλος ή βαριά αμέλεια εκ μέρους τού παρόχου. Ο πάροχος διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τμήματα των σελίδων ή ολόκληρη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή να διακόψει την δημοσίευση προσωρινά ή μόνιμα.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, υπερισχύουν τα εργοστασιακά έγγραφα ή οι πληροφορίες, από εξουσιοδοτημένους συμβατικούς συνεργάτες τής Mercedes-Benz Group AG.

Ο σύλλογος συνιστά ρητά ότι οι επισκευές και οι αποκαταστάσεις όλων των ειδών πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε κατάλληλες εξειδικευμένες εταιρείες.

Παρά τον προσεκτικό έλεγχο τού περιεχομένου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών συνδέσμων. Οι διαχειριστές των συνδεδεμένων σελίδων είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

Layout & Einrichtung & Konfiguration
ZEITWERK GmbH
Internet: www.zeitwerk.de